The Metamorphosis

The Metamorphosis. Kafka. Mario Jodra illustration

The Metamorphosis (“Die Verwandlung”, “La Metamorfosis”) by Franz Kafka.

The Metamorphosis. Kafka. Mario Jodra illustration

Detail of illustration – Detalle de la ilustración